Den Här Henri Eippers, Gerichtsreporter, huet eis empfangen.

Mir hun un 3 Verhandlungen deel geholl: Délit de fuite, Alkoholkonsum an Drogenkonsum um Steier mat uschleissendem Accident.
Durno konnten d’Schüler esou wuel dem Gerichtsspriecher ewei och dem Richter, Froen stellen.

Like us on Facebook

aujourd'hui ou prochainement

Aucun événement trouvé

106, avenue Pasteur
L-2309 Luxembourg - Limpertsberg

Tel.: (+352) 47 38 11 - 1
Fax: (+352) 47 38 11 - 333

Contactez-nous par email

6, rue Coudenhove - Kalergi
L-1359 Luxembourg - Kirchberg

Tel.: (+352) 43 43 32 - 1
Fax: (+352) 43 43 32 - 333