Den Här Henri Eippers, Gerichtsreporter, huet eis empfangen.

Mir hun un 3 Verhandlungen deel geholl: Délit de fuite, Alkoholkonsum an Drogenkonsum um Steier mat uschleissendem Accident.
Durno konnten d’Schüler esou wuel dem Gerichtsspriecher ewei och dem Richter, Froen stellen.

Like us on Facebook

aujourd'hui ou prochainement

25 Oct
5GIF3 - Excursion Marienthal
Date 25.10.2019 07:30 - 13:45
6 Nov
4GPSAF1 - Excursion Marienthal
Date 06.11.2019 13:00 - 16:00
8 Nov

106, avenue Pasteur
L-2309 Luxembourg - Limpertsberg

Tel.: (+352) 47 38 11 - 1
Fax: (+352) 47 38 11 - 333

Contactez-nous par email

6, rue Coudenhove - Kalergi
L-1359 Luxembourg - Kirchberg

Tel.: (+352) 43 43 32 - 1
Fax: (+352) 43 43 32 - 333